Logo Vredegerechten Gent

www.vredegerechtgent2.be

Geachte bezoeker,

U hebt zich aangemeld op de website van het vredegerecht van het tweede kanton Gent.

In afwachting van de opbouw van de website worden volgende documenten reeds ter beschikking gesteld.

Formulieren en documenten

Procedures

 
Kosten en rolrechten
 
 
 
Pro Fisco verklaring
 
 
 
Verzoekschrift minnelijke schikking
 
 
Verzoek conclusietermijnen
 
 
Infor over huurgeschillen
 
 
 
Verzoekschrift in observatieneming geesteszieke
 
 
Volmacht
 

Bewindvoering over de goederen en/of de persoon

 
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
 
 
Medisch getuigschrift
 
 
Aanvaarding opdracht bewindvoerder
 
 
Beginverslag bewindvoering vertegenwoordiging
 
 
Beginverslag bewindvoering bijstand
 
 
Beginverslag bewindvoering ouders
 
 
Voorlopig bewind - jaarlijks verslag of eindverslag
 
 
Bewindvoering - overzicht inkomsten en uitgaven
 
 
 
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap
 
 
Verklarende nota bewindvoering
 
 
 
Voorbeelddossier voorlopig bewind
 
 
 
Wet bewindvoering
 
 
 
Bundel studiedag bewindvoering - HoGent
 
 
 
Brochure FOD Justitie onbekwaamheidsstatuut
 
 

Minderjarigen – ouderlijk gezag of voogdij

 
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap
 
 
Verzoekschrift verwerping nalatenschap
 
 
Voogdij - beginverslag
 
 
Voogdij - overzicht inkomsten en uitgaven
 
 

De formulieren die in PDF ter beschikking zijn, kunnen gedownload en afgeprint worden om manueel in te vullen.
De formulieren die in Word en Excel beschikbaar zijn, kunnen gedownload worden om elektronisch in te vullen zonder dat het u toegelaten is het document te wijzigen.

Geen van beide versies kan vooralsnog elektronisch verzonden worden maar elk ingevuld document moet afgeprint, in originele versie én ondertekend ter griffie worden neergelegd.