Logo Vredegerechten Gent

Territoriale bevoegdheid

Ook vandaag blijft het vredegerecht een laagdrempelige rechtbank. Niet elk geschil wordt door de vrederechter behandeld: het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. Dit betekent dat o.a. sociale, strafrechtelijke en fiscale geschillen niet door de vrederechter behandeld worden.

Als u zich tot een vrederechter moet wenden, hoe weet u dan welke vrederechter bevoegd is? Eens de materiële bevoegdheid van de vrederechter vaststaat, moet bepaald worden voor welk vredegerecht de rechtzoekende zijn vordering moet indienen. Een rechter is slechts bevoegd voor het rechtsgebied dat hem door de wet is toegekend.
In het geval van een vredegerecht spreekt men van een kanton.

Het 2de kanton Gent strekt zich uit tot :

De gemeenten Sint-Martens-Latem en De Pinte, de deelgemeenten Drongen, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee en het gedeelte van het grondgebied van de stad Gent beginnend aan de grens met de gemeente Lovendegem aan het kanaal Gent-Oostende, de deelgemeente Mariakerke, verder zuidelijk tot aan de Contributiebrug, de noordwestelijke grens van de Nieuwe Wandeling tot aan de kruising met Einde Were, de zuidelijke grens van Einde Were tot aan de kruising met de Leie, met verder als grens de Leie in zuidelijke richting, langs de Constant Dosscheweg, langs de Belvédèreweg, langs Aan de Bocht tot aan het kruispunt van de Gordunakaai met de Koningin Fabiolalaan en vanaf daar, de noordoostelijke grens van de Koningin Fabiolalaan tot aan en zuidelijk over de parking Gent Sint-Pietersstation, de noordoostelijke grens van de Sint-Denijslaan volgend, langs de oostelijke grens van de Voskenslaan tot aan De Sterre (kruising Voskenslaan met N60/N43), de zuidelijke grens van de Kortrijksesteenweg tot aan de Ringvaart in zuidoostelijke richting tot aan de grens met de gemeente Merelbeke.

Bij twijfel kunt u steeds op de griffie informeren.

Met betrekking tot de territoriale bevoegdheid van andere vredegerechten, kan u volgende website raadplegen:
www.juridat.be

De algemene regel is dat de vordering kan gebracht worden voor (art. 624 Ger.W.):

De territoriale bevoegdheid is soms wat ingewikkeld door afwijkende bijzondere regelingen.

Enkele voorbeelden:

Ingeval u twijfelt, is het aangewezen dat u zich vooraf informeert.